Z našeho serveru můžete posílat elektronické pohlednice, kterých design je tvořen výlučně písmy.
_______________
Robert Černý
Administrátor