Pohlednice:


Znakové sady:


Kategorie:

Svátek Halloween
Gotická písma Gotická písma
Kaligrafická písma Kaligrafická písma
Moderní písma Moderní písma
Svatby Svatby
Symboly Symboly

 další ...
   

Jak instalovat?

Informace k použití písem ve formátu OpenType
Písma ve formátu OpenType lze použít na obou platformách, Macintosh i Windows. Mohou obsahovat až 65.000 znaků a to z kódových stránek ISO Latin, tak i arabštiny, hebrejštiny, čínštiny a podobně. Zároveň mohou písma obsahovat širokou škálu znaků jako jsou slitky, zlomky, ozdobné znaky a podobně. Ty mohou, ale nemusí být automaticky nahrazovány při sazbě, čímž se docílí zajímavého i funkčního vzhledu. Rozeznáváme dva typy OpenType písem, které se odlišují způsobem popisu křivek znaků:

  • "PostScript flavoured OpenType" - písmo založené na bézierových křivkách, které má zpravidla příponu .otf
  • "TrueType flavoured OpenType" - písmo obsahuje TrueType křivky a má zpravidla příponu .ttf

Upozornění:
MacOS 9.x, Windows 98, Windows Me a Windows NT podporují bez dodatečného software software OpenType písma s definicí křivek TrueType. Pokud chcete používat písma ve formátu OpenType s definicí křivek PostScript, musíte doinstalovat program ATM Light nebo ATM Deluxe.

Upozornění k použití písem OpenType v CE prostředí:
Písma ve formátu OpenType se vesměs nehodí pro použití v grafických programech na platformách MacOS 9.x, Windows 98, Windows Me, Windows NT z důvodu technologických a technických potíží, které mohou vést k tomu, že přestože písmo lokalizovaný znak obsahuje, aplikace ho nemusí umět použít. Výjimku tvoří Adobe InDesign 1.5 a 2.x a MS Office 98. Obecně lze tedy konstatovat, že pokud používáte MacOS X, Windows 2000 a vyšší, je možné písma ve formátu OpenType používat, ale možnost využití vlastností těchto písem je závislá na aplikaci.

Instalace písem ve formátu PostScript na platformě MacOS 9.x
K tomu, aby fungovala na platformě Apple Macintosh PostScriptová písma, je nutné mít nainstalovaný rasterizer od společnosti Adobe, který se dodává ve dvou verzích - ATM Light a ATM Deluxe, kde verze Deluxe je rošířená, placená verze programu, která navíc umožňuje organizaci písem do skupin, automatickou aktivaci a také v neposlední řadě umožňuje nemít písma v systémové složce.
Je-li tedy tento předpoklad splněný, budou písma ve formátu PostScript fungovat. Pro jejich aktivaci je nakopírujte do složky Sytem Folder:Fonts (Systém:Písma) - některé aplikace je "uvidí" okamžitě, jiné bude muset ukončit a znovu spustit.

Instalace písem ve formátu TrueType na platformě MacOS 9.x
Pro správné fungování písem ve formátu TrueType na platformě Apple Macintosh není nutný žádný dodatečný software, stačí písma nakopírovat do složky Sytem Folder:Fonts (Systém:Písma) - některé aplikace je "uvidí" okamžitě, jiné bude muset ukončit a znovu spustit.

Instalace písem ve formátu TrueType, PostScript a OpenType na platformě MacOS X Pro správné fungování písem ve formátu TrueType na platformě Apple Macintosh není nutný žádný dodatečný software. Písma se mohou umístit na několik míst, některé z těchto složek jsou závislé na konfiguraci počítače:

/Network/Library/Fonts:
Síťová složka, písma umístěná v ní jsou dostupná pro všechny uživatele na síti. Ujistěte se, že máte zakoupený dostatečný počet licencí písem.
/System/Library/Fonts:
Do této složky instaluje písma společnost Apple. V žádném případě neinstalujte písma do tohoto adresáře.
/Library/Fonts:
Písma, instalovaná do tohoto umístění jsou dostupná pro všechny lokální uživatele. Tím jsou míněni uživatelé, kteří mají přihlašovací jméno a heslo na daný počítač.
~/Library/Fonts:
Složka s písmy v domovském adresáři. Jedná se o standardní umístění, kam budete většinou svá písma kopírovat

Některé aplikace, například od společnosti Adobe si mohou vytvářet ještě vlastní umístění pro písma, která se vesměs instalují s programy. Pokud byste písma nainstalovali do těchto složek, budou dostupná jen pro dané programy.

Instalace písem ve formátu PostScript na platformách Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT
K tomu, aby fungovala na výše uvedených platformách PostScriptová písma, je nutné mít nainstalovaný rasterizer od společnosti Adobe, který se dodává ve dvou verzích - ATM Light a ATM Deluxe, kde verze Deluxe je rošířená, placená verze programu, která navíc umožňuje organizaci písem do skupin, automatickou aktivaci a také v neposlední řadě umožňuje nemít písma v systémové složce. Je-li tedy tento předpoklad splněný, budou písma ve formátu PostScript fungovat. Pro jejich instalaci si otevřete "Control Panels" (Ovládací panely) a vyberte položku "Fonts" (Písma). Zde z menu "File" (Soubor) vyberte položku "Install Fonts" (Instalovat písma). V dialogovém okně, které se vám otevře najděte na disku písma, která chcete instalovat, označte je a klikněte na "OK". Některé aplikace je "uvidí" okamžitě, jiné bude muset ukončit a znovu spustit.

Instalace písem ve formátu TrueType na platformě Windows
Pro instalaci si otevřete "Control Panels" (Ovládací panely) a vyberte položku "Fonts" (Písma). Zde z menu "File" (Soubor) vyberte položku "Install Fonts" (Instalovat písma). V dialogovém okně, které se vám otevře najděte na disku písma, která chcete instalovat, označte je a klikněte na "OK". Některé aplikace je "uvidí" okamžitě, jiné bude muset ukončit a znovu spustit.

Instalace písem ve formátu PostScript na platformách Windows 2000 a vyšší
Pro instalaci si otevřete "Control Panels" (Ovládací panely) a vyberte položku "Fonts" (Písma). Zde z menu "File" (Soubor) vyberte položku "Install Fonts" (Instalovat písma). V dialogovém okně, které se vám otevře najděte na disku písma, která chcete instalovat, označte je a klikněte na "OK". Některé aplikace je "uvidí" okamžitě, jiné bude muset ukončit a znovu spustit.

Instalace písem ve formátu OpenType na platformách Windows
Pro instalaci si otevřete "Control Panels" (Ovládací panely) a vyberte položku "Fonts" (Písma). Zde z menu "File" (Soubor) vyberte položku "Install Fonts" (Instalovat písma). V dialogovém okně, které se vám otevře najděte na disku písma, která chcete instalovat, označte je a klikněte na "OK". Některé aplikace je "uvidí" okamžitě, jiné bude muset ukončit a znovu spustit.

nahoru

Dejte o této stránce vědět známým Bookmark and Share

   

Poslední objednávky

Nejoblíbenější písma

@fontexplorer

Jak platit za písma

Licenční smlouvy

Hledáte pomoc?

Máme své diskusní skupiny, kde najdete informace o vlastnostech našich písem i o právních aspektech jejich použití.

RSS RSS Diskuze

Lokalizace

Nabízíme lokalizaci jako službu pro písma, které nejsou od Linotype Library. Pro více informací se obraťte na naše obchodní oddělení.

Podporujeme