Pohlednice:


Znakové sady:


Kategorie:

Svátek Halloween
Gotická písma Gotická písma
Kaligrafická písma Kaligrafická písma
Moderní písma Moderní písma
Svatby Svatby
Symboly Symboly

 další ...
   

PostScript (Type 1)

PostScript je programovací jazyk, který vyvinula společnost Parc, výzkumná část firmy Xerox pod vedením Johna Warnocka, který pozdějí spoluzaložil s Chuckem Geschkem firmu Adobe. PostScript Type 1 je speciální forma programu, která se používá pro popis písem. Pokud tedy někdo řekne "postscriptové písmo", míní tím písmo ve formátu PostScript Type 1, který je standardem pro digitální písma ISO 9541. Písmo ve formátu Type 1 je následně rastrováno buď PostScriptovým interpreterem, nebo pomocí Adobe Type Manageru pro obrazovku na počítači.

Technologie ATM je nyní součástí posledních verzí operačních systémů, jako jsou MacOS X, Windows 2000 a vyšší.

Největší nevýhodou písem ve formátu PostScript je, že standardně adresovatelných (dosažitelných) je jen 255 znaků a to prvních 32 je obsazeno dle normy. Zde je zřejmě nutná technická poznámka - písmo ve formátu PostScript může obsahovat více než 255 znaků, i když pokud by jejich počet byl hodně vysoký, nemusí se s tím umět některé aplikace korektně vypořádat. Problematickou částí zůstává tzv. encoding vector, který "mapuje" jednotlivé znaky na pozice v rozmezí 32-255. Většina aplikací tedy komunikuje s písmem přes zmíněný encoding vector a "vidí" jen 255 znaků. Přesto existují aplikace, například Adobe InDesign, které tuto informaci nepoužívají a jsou schopny korektně pracovat s každým znakem v písmu. PostScriptová písma na Windows se skládají z několika souborů. Pokud písmo obsahuje tři soubory, pak jsou to: soubor s příponou .PFB, který obsahuje křivky znaků, soubor s příponou .AFM, který obsahuje metriku (šířka znaků) a kerning - informace, podle kterých se řídí vzdálenost jednotlivých znaků od sebe a nakonec soubor s příponou .INF, který obsahuje data potřebná k instalaci. Během instalace Windows vytvoří soubor s příponou .PFM, který obsahuje data na základě kombinace informací ze suborů .AFM a .INF a nadále používá už jen 2 soubory, .PFB a .PFM. Občas se tedy dodávají jen dva tyto soubory, protože obsahují dostatek informací.

PostScriptová písma na MacOS se skládají ze dvou částí, tzv. "kufříku" (Suitcase), který obsahuje více méně shodná data jako soubor .PFM a "tiskárny", tedy souboru, který obsahuje křivky.

"Kufřík" (Suitcase) může obsahovat informace k jednomu až čtyřem písmům, zpravidla pro řezy obyčejný (Regular), kurzíva (Italic), tučný (Bold), tučná kurzíva (Bold Italic). Tomuto způsobu pak říkáme "Family font", tedy rodina písem. Ve zde uvedené variantě by se rodina skládala z 5-ti souborů - "kufříku" a čtyř dalších souborů, obsahujících křivky pro jednotlivé řezy. V případě, že se dodává neúplná rodina, dodávají se zpravidla tzv. "Single fonts", tedy samostatné řezy, kdy každý řez odpovídá dvojici souborů. Pokud by se tedy kompletní rodina dodávala po částech, bude se skládat z 8 souborů.

Dejte o této stránce vědět známým Bookmark and Share

   

Poslední objednávky

Nejoblíbenější písma

@fontexplorer

Jak platit za písma

Licenční smlouvy

Hledáte pomoc?

Máme své diskusní skupiny, kde najdete informace o vlastnostech našich písem i o právních aspektech jejich použití.

RSS RSS Diskuze

Lokalizace

Nabízíme lokalizaci jako službu pro písma, které nejsou od Linotype Library. Pro více informací se obraťte na naše obchodní oddělení.

Podporujeme