Symbol/Pi
Některá písma obsahují znaky, které nejsou součástí žádné znakové sady, jako jsou tečky, ornamenty, ikonky, části rámečků.

(Symbol/Pi)