Std
Písmo je ve formátu OpenType se západním kódováním

(Západní kódování)