TT
Písmo obsahuje tzv. kapitálky, tedy zmenšené verze velkých písmen

(Kapitálky)