Proporcionální číslice
Většina písem obsahuje číslice, které jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s velkými písmeny. Tím je míněno to, že mají stejnou nebo o trochu menší výšku a stejnou šířku, které se říká "tabelační" šířka. Této vlastnosti se využívá při sazbě sloupců čísel, jako jsou finanční zprávy. Písma s proporcionálními číslicemi navíc obsahují sadu číslic, které mají různou šířku, závislou na tvaru znaku. Tento typ číslic se využívá u titulků sázených velými písmeny.