96
Písmo obsahuje tzv. kapitálky, tedy zmenšené verze velkých písmen

(Některé číslice neleží na účaří)