Ornamenty
Písmo obsahuje ornamentální znaky, které lze použít pro dekoraci textu, označení odstavců a podobně

(Ornamenty)