7/8
Písmo obsahuje symboly pro některé nejpoužívanější zlomky, jako jsou 1/2, 1/4, 1/3 a podobně

(Zlomky)