Euro
Písmo obsahuje znak Euro, které označuje měnu používanou některými státy Evropské unie

(Obsahuje Euro)