aA
Písmo obsahuje znaky pro horní indexy, které se používají u anglických, francouzských a španělských zkratek a číslíc určujících pořadí

(Ozdobné verzálky)